Nâng cấp và lắp 10 phòng Karaoke cho anh Nam (Quận 6) với đầu Karaoke đắt nhất Zidoo UHD 2000

Nâng cấp và lắp 10 phòng Karaoke cho anh Nam (Quận 6) với đầu Karaoke đắt nhất Zidoo UHD 2000

Các dàn karaoke khác:

https://thammybichhan.com/audio/dan-karaoke/dan-karaoke-gia-dinh/crown-kvs-1000-jbl-pasion-10-jbl-kx180-jbl-pasion-12sp-jbl-vm300/

https://thammybichhan.com/audio/dan-karaoke/dan-karaoke-gia-dinh/dan-karaoke-paramax-f2000-power/

 

Nâng cấp và lắp 10 phòng Karaoke cho anh Nam (Quận 6) với đầu Karaoke đắt nhất Zidoo UHD 2000

Nâng cấp và lắp 10 phòng Karaoke cho anh Nam (Quận 6) với đầu Karaoke đắt nhất Zidoo UHD 2000

Nâng cấp và lắp 10 phòng Karaoke cho anh Nam (Quận 6) với đầu Karaoke đắt nhất Zidoo UHD 2000

THAM KHẢO CÁC DÀN KARAOKE GIA ĐÌNH CỦA NHANH SHOP AUDIO GIẢM GIÁ TỪ 3-30TR CHO MỖI DÀN

https://thammybichhan.com/audio/dan-karaoke/dan-karaoke-gia-dinh/dan-karaoke-cavs-pro-12-lite-day-zm2700-gold-vang-f5000-gold-micro-t4/

https://thammybichhan.com/audio/dan-karaoke/dan-karaoke-gia-dinh/dan-karaoke-loa-audiofrog-a210-ampli-audiofrog-d300p-micro-audiofrog-awr-820d/

https://thammybichhan.com/audio/dan-karaoke/dan-karaoke-gia-dinh/dan-karaoke-loa-jbl-mk10-sub-listensound-ls-12b-day-cavs-zm2500-gold-vang-co-cavs-f5000-gold-micro-khong-day-cavs-t4/

Để lại tin nhắn

Vừa mua sản phẩm

0832267267
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon