Nâng cấp đầu máy Karaoke mới

Nâng cấp đầu máy Karaoke mới

Nâng cấp và căn chỉnh lại hệ thống Karaoke gia đình bình dân cho khách hàng.

Đầu Arirang AK-36HDD gắn ổ 4TB chứa 31.000 bài hát Karaoke

Hát trực tiếp trên YouTube và ổ cứng cùng lúc, điều khiển qua điện thoại, tự cập nhật bài mới hàng tháng.

Các dàn karaoke khác:

https://thammybichhan.com/audio/dan-karaoke/dan-karaoke-gia-dinh/dan-karaoke-bmb-nhanh-shop-2020-02/

https://thammybichhan.com/audio/dan-karaoke/dan-karaoke-gia-dinh/dan-karaoke-gia-dinh-jbl-2020-01/

 

Nâng cấp đầu máy Karaoke mới

Nâng cấp đầu máy Karaoke mới

THAM KHẢO CÁC DÀN KARAOKE GIA ĐÌNH CỦA NHANH SHOP AUDIO GIẢM GIÁ TỪ 3-30TR CHO MỖI DÀN

https://thammybichhan.com/audio/dan-karaoke/dan-karaoke-gia-dinh/dan-karaoke-cavs-pro-12-lite-day-zm2700-gold-vang-f5000-gold-micro-t4/

https://thammybichhan.com/audio/dan-karaoke/dan-karaoke-gia-dinh/dan-karaoke-loa-audiofrog-a210-ampli-audiofrog-d300p-micro-audiofrog-awr-820d/

https://thammybichhan.com/audio/dan-karaoke/dan-karaoke-gia-dinh/dan-karaoke-loa-jbl-mk10-sub-listensound-ls-12b-day-cavs-zm2500-gold-vang-co-cavs-f5000-gold-micro-khong-day-cavs-t4/

Để lại tin nhắn

Vừa mua sản phẩm

0832267267
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon